POWRÓT

WSTĘP DO MATEMATYKI - semestr zimowy 2017/2018

ĆWICZENIA:
dr Sylwia Antoniuk
pon. godz. 13:45, A2-8
czw. godz. 10:00, A2-14

ZASADY ZALICZENIA

LITERATURA

SYLABUS

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ
1. Warsztat pracy, zbiory i operacje na zbiorach
2. Podstawowe operacje logiczne, zbiory i operacje na zbiorach c.d.
3. Funkcje: definicje, przykłady, podstawowe własności
4. Wielomiany; równania i nierówności wielomianowe
5. Funkcje wymierne; równania i nierówności wymierne
6. Równania i nierówności z wartością bezwzględną
7. Wykresy nierówności i układów nierówności
8. Równania i nierówności wykładniczy i logarytmiczne
9. Twierdzenie Talesa
10. Funkcja trygonometryczne
11. Twierdzenie sinusów i cosinusów
12. Równania i nierówności trygonometryczne
13. Liczby zespolone
14. Ciągi: typy i własności, granice ciągów
15. Granica funkcji
16. Pochodna
17. Ekstrema funkcji
18. Podstawowe pojęcia geometrii analitycznej
18. Podstawowe pojęcia kombinatoryki
19. Podstawowe pojęcia rachunku prawdopdobieństwa
20. Podstawowe pojęcia statystyki