POWRÓT

REPETYTORIUM Z MATEMATYKI - semestr zimowy 2016/2017

ĆWICZENIA:
dr Sylwia Antoniuk
pon. godz. 15:30, A2-24
czw. godz. 10:00, A2-15

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

ZASADY ZALICZENIA

Materiały do zajęć oraz materiały pomocnicze znajdują się na platformie edukacyjnej OLAT (login i hasło tak samo jak w pracowniach komputerowych).
UWAGA: przed pierwszym logowaniem na OLAT proszę zalogować się w pracowni komputerowej w celu uwierzytelnienia konta.

UWAGA: Kolokwium poprawkowe na zaliczenie odbędzie się 7.03.2017 o godz. 12:00, pokój B3-25. Osoby, które planują podejść do kolokwium proszę o wcześniejszą informację drogą mailową.

LITERATURA

PROGRAM PRZEDMIOTU

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ
1. Warsztat pracy matematyka
2. Funkcje
Rozwiązanie Zadania 27
3. Wielomiany
4. Indukcja matematyczna
5. Kombinatoryka
  5.1 Kombinatoryka - dodatek
6. Trygonometria
7. Wektory
8. Twierdzenie Talesa
9. Jednokładność i podobieństwo
10. Czworokąty wpisane i opisane na okręgu
11. Twierdzenie sinusów i cosinusów
12. Przekształcanie wykresów funkcji
13. Funkcje wymierne
14.1. Wykresy nierówności
14.2. Równania i nierówności z wartością bezwzględną
15. Równania i nierówności trygonometryczne
16. Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne
17. Geometria analityczna