POWRÓT

WSTĘP DO RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - semestr zimowy 2016/2017

WYKŁAD:
dr Jolanta Grala-Michalak
pt. godz. 11:45, Aula B

ĆWICZENIA:
dr Sylwia Antoniuk
wt. godz. 17:15, A2-20
(Dyżur: pon. 17:15-18:15, wt. 12:00-13:00, B3-25)

mgr Eliza Jackowska
wt. godz. 17:15, A2-14
(Dyżur: pon. 9:00-10:00, wt. 12:00-13:00, B0-10)

UWAGA: Kolokwium poprawkowe dla osób które nie zaliczyły przedmiotu odbędzie się 14.03 o godz. 12:00 w pokoju B3-25. Osoby, które zamierzają przystąpić do kolokwium proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.

Lista zagadnień na kolokwium nr 2
Tabela rozkładów dostępnych na kolokwium nr 2


PROGRAM PRZEDMIOTU I LITERATURA

ZASADY ZALICZENIA

ZADANIA DO ĆWICZEŃ

1. Kombinatoryka
2. Przestrzenie probabilistyczne
3. Klasyczny i geometryczny model prawdopodobieństwa
4. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite, wzór Bayesa, niezależność zdarzeń
5. Niezależność zdarzeń, schemat Bernoulliego
6. Zmienna losowa i jej dystrybuanta
7. Rozkład zmiennej losowej i jego parametry
8. Parametry rozkładów cd. Nierówność Czebyszewa i Markowa
9. Zmienna losowa wielowymiarowa
10. Rozkłady wielowymiarowe, warunkowe, warunkowa wartość oczekiwana
11. Funkcje charakterystyczne rozkładów
12. Twierdzenia graniczne